Please wait
Carregant...

Si us plau afegir fins a 5 fotos, arxius de vídeo o àudio (màx: 30 mbar) per ajudar a explicar el problema.

Cap inquilí d'informes

Esteu a punt de plantejar un problema contra una propietat wihtout un inquilí d'informes. Feu clic aquí per elevar una qüestió per part d'un inquilí.

*per exemple, d'estacionament limitat accés per a furgonetes o restriccions

O